Dell UltraSharp 40 inch – Ultrawide 5K, giá gần 50 triệu đồng

Dell UltraSharp 40 inch mới của Dell là màn hình cong Ultrawide 40 inch đầu tiên trên thế giới có độ phân giải 5K.