Microsoft có thể mang ứng dụng mô phỏng x86-64 lên Windows dành cho ARM

Theo thông tin từ nguồn tin đáng tin cậy Neowin, Microsoft hy vọng sẽ mang ứng dụng mô phỏng các app x86-64 lên Windows dành cho các thiết bị ARM. Thời gian dự kiến trong năm 2020 thông qua bản cập nhật Windows 10 21H1. Tính năng mới này sẽ cho phép Windows trên các thiết bị ARM có thể chạy các ứng dụng được viết cho nên tảng Windows x64 hiện nay

Xa hơn nữa, Microsoft hy vọng có thể mang tất cả các ứng dụng hiện nay lên nên tảng WoA (Windows on ARM), điều duy nhất ngăn trở người dùng đến với các thiết bị ARM.