Tutorial

Home Tutorial

HOT NEWS

Intel Faveros “Lakefield”: Nhiều thông tin hơn về thiết kế mới...

0
Trong tháng 02/2020, AZPC đã đưa thông tin về CPU Core i5-L16G7 sử dụng công nghệ Faveros mới nhất của Intel. Không để người...