Trước tiên, các bạn cần phải có bộ tạo boot cho USB, 1 USB có dung lượng từ 4Gb trở lên và đã được format.

Ở đây, AZPC sử dụng bộ tạo của anh-dv và USB 32Gb:

Link: https://anh-dv.com/winpe/tong-hop-thong-tin-ve-mini-windows-10-anhdv

Download Fshare: https://www.fshare.vn/file/BO8RVWM5IUIP

Download Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1TqnbgluwyOWASVOi4Q9WALCkSC-5FYn2/view

Sau khi download và giải nén xong:

Cắm USB cần tạo boot vào máy tính.

Chạy ứng dụng: 1_Click_Anhdv_Boot_2018-1

Ứng dụng sau khi bật lên sẽ có giao diện cho các bạn chọn ngôn ngữ, nhập số tương ứng với ngôn ngữ bạn muốn vào rồi enter:

Sau khi chọn xong ngôn ngữ, hiển thị tiếp tục list các ổ cứng hoặc USB mà bạn đang cắm vào máy, chọn USB mà bạn muốn tạo. Ở đây, AZPC chọn USB Flash, tương ứng với vị trí số 5 ở đầu dòng. Nhập 5 rồi enter:

Ở bước tiếp theo, thông thường phân vùng để boot chỉ chiếm dung lượng khoảng 2GB và được định dạng FAT32. Nếu như USB có dung lượng lớn, các bạn có thể chia ra làm 2 phân vùng.

Đầu tiên là phân vùng FAT32 dùng để boot
Tiếp theo là phân vùng với số dung lượng còn lại và được định dạng NTFS để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu.

Nếu chọn Yes, nhập Y, sẽ tạo ra 2 phân vùng, và phân vùng boot sẽ được ẩn, chỉ hiển thị phân vùng DATA dung để lưu trữ

Chọn No, Nhập N, chỉ tạo ra phân vùng boot.

Ở đây, AZPC sử dụng USB có dung lượng 32GB nên mình chọn YES, nhập Y rồi enter.

Bước tiếp theo, xác nhận lại, việc tạo USB boot có thể xóa hết dữ liệu trong USB của các bạn hiện đang có. Nếu chắc chắn, chọn YES, nhập Y rồi enter:

Sau khi xác nhận xong, bước kế tiếp, cho các bạn lựa chọn thêm các ISO mà các bạn cần. Ở đây, AZPC không sử dụng thêm ISO nào, nên nhập enter:

Quá trình tạo USB sẽ bắt đầu chạy sau bước trên:

Các bạn chỉ việc chờ đến lúc chạy xong nhé. Sau khi hoàn thành sẽ hiển thị như sau:

Ấn phím bất kì là hoàn thành.

Sau khi hoàn thành, USB sẽ được chi ra làm 2 phân vùng (như trên hình), và phân vùng lưu trữ vẫn sẽ hiện thị như 1 chiếc USB bình thường.

Cắm USB vào máy tính, sau khi khởi động chọn boot vào USB, như vậy các bạn đã có 1 chiếc USB có thể boot vào miniwin hoặc có thể boot vào bộ tool mà các bạn cần.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.